Verwerkersovereenkomst

Het samenstellen van een verwerkersovereenkomst i.v.m. de AVG

Stap 1 van 7

 • hierna te noemen: 'Verwerkingsverantwoordelijke';

  en

  Webbureau IFRA, gevestigd te Nederland, Elst Gld aan Fortuna 22, 6661 JH, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Frans Pronk en/of Ita Verduijn e/v Pronk, beide eigenaar en webdesigner, hierna te noemen: 'Verwerker';

  hierna gezamenlijk aan te duiden als: 'Partijen'.

  overwegende dat:

  1. Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker opdracht heeft gegeven tot het leveren van een product of dienst, waarvan de Verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen deel uit maakt;

  2. Partijen het volgende overeenkomen voor bestaande en toekomstige Overeenkomsten waarvan Verwerking van Persoonsgegevens onderdeel is;

  verklaren en komen als volgt overeen: